فریزر

فریزر
فریزر
فارسی

فریزر بستنی سازی با ظرفیت های 200 الی 1000 لیتر در ساعت.

عربی

ثلاجة التجلید بسعة 200 حتی 1000 لتر فی الساعة.

تصاویر دیگر