بسته بندی

ماشین بسته بندی 12 خط

ماشین بسته بندی 12 خط

ماشین بسته بندی بستنی

 بسته بندی با شاسی تمام استیل از مرحله دریافت بستنی از دستگاه تا انتهای دو سر سیل شده ، مجهز به سیستم قیچی با برش تکی ، مجهز به سنسور عدم ، مجهز به COLOR MARK OPTIC    فیبر نوری