اکسترودر

ماشین بستنی مگنوم، قیفی ، حصیری رباتی

ماشین بستنی مگنوم، قیفی ، حصیری رباتی

 مجهز به دو سیستم نان گذار دوار جهت بستنی حصیری ، مجهز به یک سیستم برش بستنی حصیری ، مجهز به یک سیستم نان گذار اتوماتیک بستنی قیفی ، مجهز به یک سیستم پرکن قیفی سه نازله

ماشین بستنی مگنوم ، قیفی رباتی

ماشین بستنی مگنوم ، قیفی رباتی

  قالب در اشکال متنوع به انتخاب مشتری (مگنوم. کاجی.لقمه ای. هندوانه ای ......) ،  سیستم برش اتوماتیک ، چوب زن اتوماتیک ،  سیستم پرکن قیفی سه نازله ، سیستم DINO جهت روکش شکلاتی بستنی مگنوم با دو بازوی رباتیک برای انتقال بستنی از سینی به DINO  و از DINO به بسته بندی.

ماشین بستنی قیفی رباتی II

ماشین بستنی قیفی رباتی II

 مجهز به دو سیستم پرکن قیفی ، مجهز به دو سیستم نان گذار اتوماتیک ، مجهز به دو سیستم رباتیک با 6 عدد GRIPPER پنوماتیک طی دو حرکت(حرکت اول هم جهت حرکت سینی ها و حرکت دوم عمود بر آن) که این اعمال دقیق توسط دو سرو موتور و درایوهای آن کنترل و بستنی کاملاً بهداشتی وارد مدار بسته بندی میشود.