پروژه های انجام شده

برخی پروژه های داخلی و خارجی انجام شده توسط آلفا کندری

 1.  شرکت بستنی دومینو. تهران
 2. شرکت بستنی رامک. شیراز
 3. شرکت بستنی روز . تهران
 4. شرکت بستنی پریشم. اصفهان
 5. شرکت بستنی اطمینان. تبریز
 6. شرکت بستنی گل یخ. تبریز
 7. شرکت بستنی وارنا. تهران
 8. شرکت بستنی پریشاد. اصفهان
 9. شرکت بستنی پام. اصفهان
 10. شرکت بستنی هوشمند. مشهد
 11. شرکت بستنی عسل. سنندج
 12. شرکت بستنی گیلاندیس. تهران
 13. شرکت بستنی وحید. تبریز
 14. شرکت بستنی دوستی. تبریز
 15. شرکت بستنی بهاره. همدان

و کشورهای

 1. ترکیه 
 2. عراق ( بغداد. سلیمانیه. اربیل. کرکوک. خانقین. دهوک... )
 3. ارمنستان
 4. اذربایجان . باکو
 5. افغانستان ( هرات . قندهار. کابل ...  )
 6. ترکمنستان